خلع سلاح نفتی و گازی ، دو شاهرگ حیاتی ایران

 

سهراب سهیلی

سفر مایک پمپئو به کشورهای خاورمیانه به ویژه قطر

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قطر کشوریست که با ایران روابط اقتصادی و سیاسی خوبی دارد؛

مشارکت ایجابی در انتقال خط لوله گاز به اروپا

و مشارکت سلبی با ایران در اختلاف با کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر

زمینه های مشترک قطر با یاران است

اما امریکا با فهم این موقعیت،

خارج کردن قطر از زمین ایران را مهمترین هدف خود

در بایکوت کردن بیشتر ایران می داند.

توافق امریکا با قطر برای حضور گسترده تر نظامیان امریکایی

در پایگاه نظامی العدید در قطر تیر خلاصی خواهد بود

که امریکا با آن ایران را نشانه خواهد گرفت.

حضور ۶۱۰۰ نظامی امریکایی در عراق

و فعال کردن پایگاه العدید در قطر، یقینا ایران را از پای در خواهد آورد.

مضاف بر این، به گفته برایان هوک رئیس کارگروه ویژه ایران،

امریکا به کشورهای معاف از خرید نفت از ایران،

پس از اتمام مهلت خرید، هیچ فرصت دیگری نخواهد داد.

با بستن راه نفتی و گازی ایران از یک طرف،

و حضور نظامیان امریکایی در دو کشور مهم عراق و قطر از طرف دیگر

امریکا قصد دارد ایران را تسلیم محض خود کند.

حال یا بدون جنگ و یا با جنگ

نگام، ناگفته های ایران ما