خلوصی آکار: فرانسه تصور می‌کند می‌تواند هر کاری به ذهنش خطور کرد، انجام دهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامخلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه: فرانسه نه تنها در مورد مدیترانه شرقی بلکه درباره عراق نیز اظهارنظرهایی می‌کند

به گزارش ت رت فارسی، خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه طی سخنانی در مراسم فارغ التحصیلی در دانشگاه دفاع ملی اظهار داشت، فرانسه تصور می‌کند می‌تواند هر کاری به ذهنش خطور کرد، انجام دهد. نه تنها در مورد مدیترانه شرقی بلکه درباره عراق نیز اظهارنظرهایی می‌کند. این موارد به روح هم‌پیمانی، صلح و مذاکره هیچ کمکی نمی‌کند.

خلوصی آکار در اشاره به تحولات اخیر در مدیترانه شرقی گفت، فرانسه با منطقه ارتباطی نداشته، هم مرز نبوده و با هیچکدام از قراردادها طرف نمی باشد. از صلاحیت تمثیل ناتو و انحادیه اروپا برخوردار نبوده، فقط از راه بسیار دوری آمده و در مورد برخی از موضوعات، از اصول و ادعاها بحث می کنند. این ادعاها بی مسند و غیرقابل قبول می باشند.

آکار ضمن خاطر نشان ساختن اشتراک فرانسه در رزمایش ها با موجودیت نظامی خود در منطقه، تصریح کرد، این اقدامات بنام کاهش دادن تنش انجام می گیرند. حال اینکه تنش را افزایش داده و خود نیز به اشتباهشان واقف می باشند. اظهارات، زبان، رفتار و اسلوب آنها نه به گفتگو و صلح خدمت کرده و نه به تامین ثبات کمک می کند.  

آکار با تاکید براینکه، فعالیتهای سیسمیک و تحقیقاتی ترکیه در منطقه با حقوق بین المللی و دریانوردی همگون می باشد، گفت، فرانسه تصور می‌کند می‌تواند هر کاری به ذهنش خطور کرد، انجام دهد. نه تنها در مورد مدیترانه شرقی بلکه درباره عراق نیز اظهارنظرهایی می‌کند. این موارد به روح هم‌پیمانی، صلح و مذاکره هیچ کمکی نمی‌کند. از سوی دیگر ما از حقوق و منافع خود محافظت خواهیم کرد. ما به کارمان ادامه داده و برای گفتگو نیز در اینجا حضور داریم.