خواندن شعرهای تحقیر آمیز “بومرمان” علیه “اردوغان” در آلمان، ممنوع شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدادگاه قانون اساسی آلمان، درخواست تجدید نظر در خصوص حکم دادگاه ایالت هابورگ از سوی بومرمان را قبول نکرد

دادگاه قانون اساسی آلمان درخواست برای تجدید نظر در رابطه با حکم دادگاه ایالت هامبورگ که بخشهایی از شعر تحقیر آمیز کمدین یان بومرمان علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را ممنوع کرده بود، رد کرد.

دادگاه قانون اساسی که در شهر کارلزروح میباشد، درخواست تجدید نظر در خصوص حکم دادگاه ایالت هابورگ از سوی بومرمان را قبول نکرده و حکم دادگاه ایالتی را تایید کرد.

بر اساس این حکم، برخی از قسمتهای شعر بومرمان، دیگر نباید خوانده شود.

سال گذشته نیز دادگاه عالی ایالت هامبورگ، با تایید حکم دادگاه ایالتی، درخواست برای تجدید نظر را رد کرده بود.