خودتحریمی / یادداشت

✍️ یدالله اسلامی

آمریکا و غرب سال‌هاست با بهانه‌های گوناگون تحریم‌های فراوانی را بر کشور تحمیل کرده‌اند. ایران سال‌هاست زیر سایه تحریم روزگار گذرانیده است. از تحریم‌های حقوق‌بشری گرفته تا تحریم‌های هسته‌ای و موارد دیگر که زندگی همه بخش‌های جامعه از آن اثر پذیرفته و البته، داستان “کاسبان تحریم” که بهره بسیار برده‌اند، داستانی دیگر است.

در مورد واکسن کرونا به دلایل حساسیت‌ها این‌بار جهان بهره‌گیری همه کشورها از واکسن‌های تولیدی را بعنوان حق انسانی مطرح کرده است و توزیع مناسب واکسن در بین همه کشورها از سیاست‌های سازمان بهداشت جهانی قلمداد شده است.

این‌بار این ایران است که دست به خودتحریمی زده است و خرید واکسن از آمریکا، انگلستان و احتمالا فرانسه به صورت رسمی از سوی رهبری کشور منع شده است.

داشتن توان تولید واکسن توسط دانشمندان کشور و یا همکاری با کشوری همانند کوبا امری مهم و بسیار ارزشمند است و می‌تواند اسباب اعتبار کشور شود؛ ولی گره زدن خرید واکسن با مقولات سیاسی به سود کشور و مردم نیست.

پس از سخنان رهبری که دستور منع خرید واکسن از آمریکا و انگلیس را علنی داده و گویا پیشتر به صورت خصوصی به ریاست‌جمهوری این دستور داده شده است؛ برخی افراد مطالبی را در مورد واکسن‌های غربی مطرح می‌کنند که به گفته‌ای قدیمی، انسان از شگفتی شاخ درمی‌آورد و یا به گفته آقای کروبی، مرغ پخته را هم به خنده وامی‌دارد.

درمورد خرید واکسن‌های تاییدشده کنونی، ایران آشکارا دست به خودتحریمی زده است. بحث و گفت‌وگو در چنین مواردی بهتر است به کارشناسان ذیربط سپرده شود و بزرگترین خطا این است که دست‌اندرکاران امور بهداشتی هم بر اساس دیدگاه‌های سیاسی و نه علمی به اظهارنظر بپردازند و یا کارشناسان سعی کنند دیدگاه‌های علمی خود را تابع نظرات سیاسی مقامات بالای کشور کنند.

✍️ دیدگاه شما 🙏