خوراندن قرص‌های روان‌گردان به مجید جعفری تبار

مأموران امنیتی با خوراندن قرص‌های روان‌گردان به حجت‌الاسلام مجید جعفری تبار سعی دارند از وی به‌زور اعتراف گیری کرده و در صورت امکان او را مجبور کنند مقابل دوربین هر چه را که می‌خواهند تکرار کند.

به گزارش نگام، بنا بر اخبار موثق سیستم امنیتی به حجت‌الاسلام جعفری تبار همان قرص‌هایی را داده اند که در سال ۸۸ به ابطحی و عطریان فر نیز مشابه آن خورانده شده بود و آنان را مجبور به حضور در دادگاه و برنامه تلویزیونی نمایشی کرده تا علیه خود و دیگران شهادت داده و اعتراف کنند.

همسر محمدعلی ابطحی در سال ۸۸ گفته بود بعد از ۴۳ روز که همسرم را دیدم حدود ۱۸ کیلو وزن کم کرده بود و آقای ابطحی می‌گفت که چند روزی است که قرصی را به من می‌دهند که من را از جاروجنجال و هیاهوی این دنیا فارغ کرده است.

بنا به اخبار رسیده شرایط فعلی حجت‌الاسلام جعفری تبار به‌گونه‌ای است که هرگونه اعترافی که بازجوها از وی انتظار دارند می‌پذیرد.

با خوراندن این قرص‌ها فرد حالت طبیعی خود را ازدست‌داده و رفتاری شبیه کودکان از وی سر می‌زند که در چنین شرایطی می‌توان هر چیزی را به او قبولاند.

این شرایط به‌شدت باعث ناراحتی و تأثر خانواده وی شده به‌گونه‌ای که آن‌ها از خدا طلب مرگ حجت‌الاسلام جعفری تبار رادارند که وی از این حال نامناسب و رقت‌بار خلاص شود.

مجید جعفری تبار که نوه آیت‌الله محمد صدوقی (چهارمین شهید محراب) است در ابتدا ۲ روز در حصر خانگی قرار گرفت، سپس فاطمه مناقب (نوه دیگر محمد صدوقی) همسر وی و تعدادی از شاگردانش در آبان ماه ۱۳۹۳ بازداشت شدند. او با اتهامات مرید و مراد بازی، اتهامات مالی، ارتباط با اجنه و ادعای رابطه با امام زمان به خلع لباس و سه بار اعدام محکوم و همسرش نیز به دلیل مشارکت در جرم توسط دادگاه ویژه روحانیت به هشت سال زندان و اعدام محکوم‌شده است.