خوزستان باز هم خون داد

محمد ارسلانی

پس از شهادت ‎مصطفی نعیماوی در شادگان و ‎قاسم خضیری در ‎کوت عبدالله،

یک جوان دیگر به نام ‎علی مزرعه در اهواز در اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی به شهادت رسید.

مردمی که از تشنگی فریاد واحسرتا سر می دهند

و در طلب جرعه ای آب در مقابل یزیدیان زمان ایستاده اند

همچون محرم سال ۶۱ هجری

با تیر کین دین فروشان بر زمین می افتند

و در خون خود غوطه ور می شوند

گویی کربلای سال ۶۱

یک بار دیگر در حال تکرار شدن است