خوشحالی دولت از کلاه گشادی که عراق بر سرشان گذاشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

سفر نخست وزیر عراق به ایران

می توانست نقطه عطفی باشد برای دولت ابراهیم رییسی

تا با رایزنی های گسترده و موثر

سهم قابل توجهی از اقتصاد رو به پیشرفت عراق

و مشارکت در امر بازسازی این کشور

نصیب کشورمان گردد

اما متاسفانه دولت جدید که نه چیزی از منافع ملی می داند

و نه تخصصی در امر چانه زنی های بین المللی دارد

تمام تمرکز خود را گذاشت برای اعزام تعداد بیشتر از هموطنانمان به عراق

جهت زیارت و برگزاری مراسم مذهبی

این امر پیش از آنکه زرنگی دولت رئیسی باشد

و سودی برای کشور داشته باشد

کلاه گشادی است که عراقی ها بر سر دولت جدید گذاشتند