خوش رقصی در ماههای آخر

عبدالله ناصری

وزارت و وزیر کشور اصولگرای غیرمعتدل دولت تدبیر و امید صلاحیت جناب شیخ مهدی کروبی را برای دبیرکلی حزب اعتماد ملی رد کرد.

با توجه به سخنان ناصواب چندی پیش رییس جمهور مبنی بر تحقق وعده های سیاسی اجتماعی اش در هفت سال ،اینک نمی دانم روحانی با این خبر خواهد گریست ، یا خندید ویا ….

آیا او و وزیر اقتدارگرایش نمی دانند رهبران جنبش سبز ، در حصر و بدون حزب ، در دهه اخیر چه تأثیر سیاسی و اجتماعی بر تقویت جامعه مدنی و آگاهی مردم داشته اند. قطعا می دانند، اما این خوش رقصی های بعضی از اعضای دولت در ماههای آخر ، امر عادی است.