خون سوری ها از خون مردم ایران رنگین تر استمحمد ارسلانی

ابراهیم محمود زاده معاون وزیر دفاع ایران و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح کشور (ساتا) در دیدار با سهیل عبداللطیف وزیر خدمات عمومی و مسکن سوریه بر سازندگی، توسعه عمرانی و ساخت مسکن در این کشور تأکید کرده است

طرفین در این دیدار بر حضور ایران در ساخت واحدهای مسکونی برای “تأمین اجتماعی و منازل برای جوانان سوریه” و طرح های توسعه عمرانی تاکید کرده اند

سیاست ۳۰ ساله رهبری خامنه ای بر مبنای تحقیر مردم ایران و فقیرتر کردن آنان استوار است و منافع ملی ما در خشنودی جوانان دیگر کشورها خلاصه می شود

فقر و فلاکت و بدبختی از سروکول مردم ایران بالا می رود و اختلاس های چندهزارمیلیاردی و فساد عرصه را بر مردم ایران چنان تنگ کرده است

که تبعات ناشی از این اختلاس ها باعث شده است مردم عملا نتوانند حتی به رویای ساختن یک زندگی ساده هم فکر کنند

جوانان ایرانی از فقر نداری حتی نمی توانند به ازدواج هم فکر کنند

اما مسئولان ما به فکر خوشبختی جوانان سوری هستند

کاش مسئولان نظام از شرم این خودی کشی و غریبه پرستی کمی ناراحت می شدند