خیریه ای برای زمینه سازی جهت ظهور امام زمان!

✍️امیر هادی انواری

هجدهم شهریور ۱۳۹۲، موسسه ای به نام «خیریه غدیر ولایت علوی» تشکیل شده است.

اعضای موسس و هیات مدیره آن جالب است:علیرضا پناهیان که بیشتر سخنرانی های او مشهور است از تاریخ ۳۰ مهر پارسال (۱۳۹۹) نایب رئیس هیات مدیره آن شده است.

البته نام این خیریه در نام خیریه اندکی پس از تاسیس در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۲ به نام فعلی تغییر کرده است.

۱۹ شهریور پارسال یک روز پس از عضویت پناهیان در هیات مدیره خیریه فوق، یاشار سلطانی ،خبرنگار افشا کرد که پناهیان در ساخت ملکی در سعادت آباد تهران با مالک تک ماکارون شراکت دارد.

مالک تک ماکارون همان حاج رضا مطلبی کاشانی بود. که خانه ای ۳۰ میلیارد تومانی به پناهیان هدیه داده بود.

نفر بعدی سید مصطفی میرلوحی داماد مهدوی کنی که پس از فوت مهدوی کنی عملا جانشین او در تشکیلات دانشگاه امام صادق شد.

به واسطه همین جانشینی در شرکت های مصادره ای که به این دانشگاه سپرده شده است کرسی هیات مدیره دارد.

ابراهیم انصاریان داماد دیگر مهدوی کنی است که کمتر شناخته شده ست.

او عموی مرحوم علی انصاریان است و در واقع برادر شیخ حسین انصاریان هم به شمار میرود.

سیدمرتضی نبوی را هم تقریبا همه میشناسند.

سردبیر سابق روزنامه رسالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.

او بیشتر از سال ۱۳۸۸ به دلیل مواضع تندش نسبت به جنبش سبز در رسانه ها حضور داشته.

گزارش جالبی از زندگی خصوصی او در روزنامه جوان چاپ شده است.

داوود مددی هم که از مدیران احمدی نژاد و رفقای قالیباف است.

حال این اشخاص با سوابقی که عرض کردم، خیریه ای تشکیل دادند که موضوع فعالیت خود را زمینه سازی برای ظهور امام زمان توصیف کرده است.

هرچه بیشتر بگویم اضافه است.