داخل کیف دستی نجفی چه چیز پیدا شد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ محمد علی نجفی ۶ گوشی موبایل را داخل یک فویل آلومینیومی بسته بندی کرده و داخل کیف دستی قرار داد و به راننده اش تحویل داد.

محمد علی نجفی بعد از قتل در تماس با راننده اش ۲ کیف دستی در اختیار وی قرار داد تا آن‌ها را به دخترش برساند، اما داخل کیف چه چیزی وجود داشت؟
صبح دیروز قاضی دکتر محمد شهریاری نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: داخل کیف یک نامه و ۶ گوشی موبایل که داخل یک فویل آلومینیومی بسته بندی شده بود که گوشی‌های موبایل برای آقای نجفی، میترا استاد و پسر میترا استاد بوده است.