دادستانی نظامی: سامانه موشکی که هواپیمای اوکراینی را زد، سمت شمال را درست تشخیص نمی‌داده و بدون ‌دستور شلیک کرده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ نخستین گزارش رسمی دست‌گاه قضایی ایران درباره سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی منتشر شد.

دادستانی نظامی تهران گزارش داده:

۱ _ دلیلی بر هک سایبری و الکترونیکی [پدافند] به‌دست نیامده و سامانه بدون اجازه از شبکه، شلیک کرده؛

به هیچ شواهدی برای خراب‌کاری و جاسوسی در هواپیما نرسیدیم و آثاری از قطعات موشک شلیک شده بر روی بدنه هواپیما مشهود است و هواپیما بر اثر برخورد با زمین منفجر شده و قطعات آن تا شعاع وسیعی از محل اصابت پراکنده شده؛

۲ _ اگر حمله هوایی دشمن خارجی به کشور قطعی باشد باید فرمان توقف پرواز‌ها صادر شود که برابر شواهد و قرائن و تشخیص سلسله‌مراتب، [دراین ماجرا] فقط «احتمال حمله و تهدید» وجود داشته است.

پس مراجع مسوول مطابق مقررات به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا کردند و آسمان بر روی پرواز‌ها به طور کامل بسته نشده.

علت تأخیر یک ساعته پرواز ۷۵۲، بار اضافی و افزایش وزن هواپیما بیش از استاندارد‌ فنی بود.

۳ _ سامانه سیاری که موشک شلیک کرده، پس از راه‌اندازی دوباره، به‌دلیل شرایط میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین نمی‌کند.

و همین اشتباه فاحش موجب می‌شود سمت اهداف شناسایی‌شده ازسوی سامانه با اختلافی ۱۰۵‌درجه‌ای نزد اپراتور سامانه دیده شود و این خطا، مبنای اشتباهات دیگری قرار می‌گیرد و سامانه پدافندی اشتباه کند.

این خطای انسانی در تنظیم مختصات موجب می‌شود، اپراتور سامانه پدافند هوایی، هواپیما را به عنوان هدفی که از ناحیه شمال غربی در حال نزدیک شدن به تهران است و محل و سمت حرکت آن، ارتباطی با باند پروازی فرودگاه ندارد، در رادار مشاهده کند و خط سیر هواپیما با خط سیری که کاربر مشاهده می‌کرده متفاوت بوده.

کاربر سامانه پدافندی، مشخصات هدف شناسایی شده را به مرکز هماهنگی مربوط اعلام می‌کند، ولی پاسخی دریافت نمی‌کند

اطلاعات ثبت‌شده نشان می‌دهد که پیام سامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده و پیش‌از دریافت پاسخ، اپراتور شلیک کرده- در حالی‌که قطع ارتباط با مرکز تنها چند ثانیه بود.

کاربر سوال را می‌پرسد و منتظر پاسخ نمی‌شود و شلیک می‌کند و انتشار خبری از شلیک موشک کروز در سامانه، ناشی از مشاهده نور‌های پرتاب‌شونده در مناطق مرزی توسط دیده‌بانان در ساعاتی پیش‌از این سانحه نیز مزید بر علت می‌شود.

هیچ دستور شلیکی از سوی شبکه به سامانه‌های پایین‌دستی صادر نشده و در زمان سانحه، وضعیت سامانه‌های پدافندی با مقررات «آتش محدود» کار می‌کرده‌اند نه آتش‌به‌اختیار و صرفا باید با مجوز شبکه، باید شلیک می‌شد.

۴ _ جعبه‌های سیاه در اثر سانحه آسیب فیزیکی دیده و بازخوانی آن‌ها پیچیدگی فنی خاصی را دارد.

۵ _ افرادی که مجموعه این خطا‌ها را مرتکب شدند، بازداشت شدند.

✍️ دیدگاه شما 🙏