دادستان شهر ملکان؛ بگذارید مهدی کوخیان از ضعف و بیماری بمیرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممهدی کوخیان, فعال مدنی محبوس و در اعتصاب غذا در زندان مراغه در حالی پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را با دوختن لبهای خود سپری می کند که با ضعف جسمانی و کاهش وزن شدید مواجه شده و در عین این حال از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, مهدی کوخیان, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مراغه که پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را با دوختن لبهای خود و سپس انتقال به قرنطینه زندان مراغه سپری می کند کماکان از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است. “مهدی کوخیان”, فعال تلگرامی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مراغه که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود میباشد در پی ممانعت دادستان این شهر با درخواست مرخصی استعلاجی وی و اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان با دوختن لبهای خود اعلام اعتصاب غذا کرد و سپس از بند زندان خارج و به قرنطینه این زندان منتقل شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “مهدی کوخیان” در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد و این موضوع به با توجه به تماسهای گرفته شده از داخل زندان به خانواده این فعال مدنی هم اطلاع رسانی شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ با توجه به اعتصاب غذا و کم آبی این فعال مدنی با کاهش وزن شدید روبرو شده و با توجه به وضعیت کنونی نیاز وی است تا به صورت اورژانسی به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شود و این در حالی است که تا این لحظه “مهدی کوخیان” حتی به بهداری داخل زندان مراغه هم اعزام نشد. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ خانواده “مهدی کوخیان” در پی نگرانی از وضعیت فرزند خود امروز به دادسرای مراغه مراجعه کردند، با اینحال مهدی علیمرادی، دادستان ملکان علیرغم مشاهده نگرانی های مادر “مهدی کوخیان” ضمن رد پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال این مورد به صراحت به خانواده وی اعلام کرد “بگذارید در اعتصاب بمیرد”!

بیان این جمله پیرامون وضعیت جسمانی وخیم “مهدی کوخیان” از زبان یک مقام عالی رتبه قضائی ناشی از بی اهمیت بودن جان زندانیان در زندانهای ایران از سوی مسئولان امنیتی و قضائی است. 

محرومیت مهدی کوخیان از حق درمان در حالی است که وی با موارد متعددی از رفتارهای قهرآمیز توسط مسئولان زندان مراغه و سایر مسئولان قضائی دست به گریبان است.