دادگاه عالی آمریکا تصمیم حکومت ترامپ را تایید کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدادگاه عالی ایالات متحد آمریکا با خواست حکومت اینکشور برای اعمال محدویت در پذیرش تعداد پناهجویان از آمریکای مرکزی به کشور ، موافقت کرد

دادگاه عالی ایالات متحد آمریکا با خواست حکومت اینکشور برای اعمال محدویت در پذیرش تعداد پناهجویان از آمریکای مرکزی به کشور ، موافقت کرد.

این تصمیم که از سوی دادگاه عالی آمریکا اتخاذ گردید، بعنوان پیروزی ترامپ که متعهد به کاهش در پذیرش پناهجویان از کشورهایی مانند گواتمالا و السالوادور شده بود، گردید.

با این تصمیم ، احتمالا درخواست پناهنده گی کسانی که در کشورهای آمریکای مرکزی زندگی کرده ولی از طریق کشور دوم در صدد ورود به آمریکا هستند، نیز رد خواهد شد.

ترامپ ضمن اعلام خرسندی از این تصمیم از طریق حساب توییتر نوشت : پیروزی بزرگ دادگاه عالی آمریکا در مهاجرتهای مرزی .

رئیس جمهوری آمریکا که در دوره بسیج انتخاباتی قول داده بود به موج پناهندگی ها و مهاجرتها به آمریکا پایان خواهد داد تصمیم به متوقف ساختن مهاجرین از آمریکای مرکزی و جنوبی در مرز مکزیک گرفته بود.

در حالیکه مغایر بودن این تصمیم با قوانین آمریکا و حقوق بشر مباحثه می شود، دادگاه عالی فدرآل این کشور تصمیم ترامپ در این زمینه را مناسب و به موقع تشخیص داد.

با تصمیم جدید دادگاه عالی آمریکا در پذیرش پناهجویان و مهاجرین از کشورهای مذکور کاهش قابل توجهی مشاهده خواهد شد.