دادگاه مطبوعات؛ کیوان صمیمی, مدیرمسئول مجله ایران فردا مجرم شناخته شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز گذشته, دادگاه مطبوعات طی حکمی, مدیر مسئول مجله ایران فردا را مجرم شناخته است و با توجه به تصمیم هیئت منصفه از سوی دادگاه مذکور مدیر مسئول نشریه فوق الذکر محق به تخفیف در مجازات نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸, کیوان صمیمی, مدیر مسئول مجله ایران فردا, طی حکمی که از سوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در تهران صادر شده با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و حسب رای صادره مدیر مسئول این مجله محق به تخفیف در مجازات نیست. صدور این حکم در حالی است که کیوان صمیمی, از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری در پی بازداشت در تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود کماکان در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجوئی میباشد. 

علی اکبر کسائیان در خصوص اتهامات مدیر مسئول ایران فردا گفت: وی از بابت اتهامات “نشر مطالب خلاف موازین اسلامی” و “دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی” توسط هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

مجرم شناختن مدیر مسئول مجله ایران فردا در حالی صورت گرفته است که کیوان صمیمی، سردبیر این مجله نیز از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به همراه تعداد دیگری از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت و هم اکنون در بند امنیتی۲۰۹ زندان اوین تحت بازجوئی میباشد و قرار بازداشت وی  در تاریخ ۱۴ خردادماه سالجاری به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد.

علی اکبر کسائیان همچنین در تشریح جلسه روز گذشته دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول سایت خبرگزاری بسیج به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.

وی افزود: به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.