داریوش قنبری: تحریم‌های ترامپ با همدستی برخی دلواپسان برگشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، نماینده سابق مجلس گفت: عده‌ای دلواپس همسو و همگام با دشمنان بدترین ضربه‌ها را به منافع ملی کشور وارد کردند. تحریم‌های ترامپ با همدستی این افراد بازگشته است و این افراد در این وضعیت اقتصادی سهیم هستند و در تحریم‌ها دخالت دارند.

داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس، در رابطه با دلواپسی برخی از رفع تحریم‌ها گفت: بخشی از یک طیف خاص سیاسی که تندرو هستند به لحاظ اقتصادی از تحریم‌ها کاسبی می کنند و کاسبان اقتصادی تحریم‌ها نام دارند. زمانی که تحریم صورت گرفت طیفی از اینکه، دستاورد سیاسی گروه مقابلشان به باد رفته است خوشحال شدند ولو اینکه این دستاورد به نفع مردم کشور بود اما برای آنها دارای اهمیت نبود و منافع جناحی خود را در اولویت می دیدند، این یک نوع کوته‌بینی خاص سیاسی است که نظیر آن را در هیچ کجا، نمی توان یافت.

او ادامه داد: عده ای منافع‌شان در مقابل با منافع ملت تعریف شده است. متاسفانه برخی از آنها در نهادهایی مشغول فعالیت هستند که با رای مردم انتخاب شده‌اند، البته مردم مشارکت زیادی هم نداشتند و با یک مشارکت ضعیف برخی از آنها وارد مجلس شورای اسلامی شدند‌. عده ای دلواپس همسو و همگام با دشمنان بدترین ضربه‌ها را به منافع ملی کشور وارد کردند. تحریم‌های ترامپ با همدستی این افراد بازگشته است و این افراد در این وضعیت اقتصادی سهیم هستند و در تحریم‌ها دخالت دارند.

قنبری افزود: دولت هم فکر این جناح، اجازه تحمیل تحریم‌ها بر کشور را داد و در دوران دولت روحانی، دلواپسی این افراد و سنگ‌اندازی آنها منجر به سوء استفاده دشمن خارجی شد. عده ای در داخل ایران نه شادی آنها همسو با ملت ایران است و نه غم آنها همسو با مردم است این طیف جزو ملت ایران، تعریف نمی شوند.

نماینده سابق مجلس درباره تندروی برخی در برجام بیان کرد: زمانی که دولت روحانی برجام را به سرانجام رساند و به تحریم‌ها خاتمه داد، این افراد اعلام دلواپسی کردند و همسو با تندروهای کاخ سفید، همراهی کردند‌. ملت ایران فرصتی پیدا نکرد تا از میوه و ثمره برجام استفاده ای ببرد. اکنون که ترامپ در حال رفتن است طیفی عزادار شده اند و در رسانه‌های که در اختیار دارند آنقدر نگرانی خود را ابراز و بحث تقلب در انتخابات را جدی تلقی می کنند که خود ترامپ هم در این اندازه، تقلب در انتخابات را جدی نگرفته است.

او در پایان اظهار کرد: عده‌ای نگران هستند با آمدن بایدن فرصتی پیش بیاید تا مردم از ثمره برجام استفاده کنند. ناخوش و غمگین هستند که ملت ایران از فشارهای ظالمانه تحریم رها شوند. نگرانی و عصبانیت برخی، از این است که رقیب سیاسی شان در انتخابات ۱۴۰۰پیروز شود.