داستان این عکسو میدونین؟

۳۴ سال پیش ساعت یک بعدازظهر عراق دو تا مدرسه تو بروجرد رو با موشک زد

بچه‌های بعدازظهری این دو مدرسه تو حیاط سر صف بودن

یکی از این مدرسه‌ها یه دبستان مخصوص کودکان استثنایی بود

۶۸ تا بچه پرپر شدن…