داستان خروش مردم کوبا تمام شد به حقایق خوزستان هم بپردازید! / قصه گفتن محسن‌رضایی از شمال تهران برای تشنگان جنوب ایران!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_این روزها رسانه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی به گونه‌ای درباه مسائل سایر کشورها سخن می‌گویند که گویی در داخل ایران مصیبت برای پوشش خبری نیست.

آن‌ها که طبق معمول به دنبال لرزان نشان دادن پایه‌های امپریالیسم‌جهانی و آمریکای جهان‌خوار هستند تجمعات طرفداران دولت کمونیستی کوبا را با هیجان بازنشر می‌کنند ولی آنگونه که به اعتراضات بحق مردمی در جنوب ایران رسیدگی نمی‌کنند.

در روزگاری که شهروند خبرنگاران با یک گوشی و اندک اینترنتی که برای آن‌ها بجا گذاشتید می‌توانند رویدادها را پوشش گسترده بدهند بایکوت کردن مسایل مشکلی را حل نمی‌کند.

بجای کردن سر زیر برف حقایق اعتراضات را پوشش دهید و مردم‌ را از خود بدانید تا این بودجه‌های هنگفتی که برخی از بیت‌المال تناول می‌کنند مساله‌دار نشود.

قصه گفتن محسن‌رضایی از شمال تهران برای تشنگان جنوب ایران!

محسن رضایی که در مناطق شمالی تهران زیست دارد در صفحه شخصی خود برای مردم تشنه خوزستان قصه گفته‌است : خوزستان همواره خط مقدم بوده است.خط مقدم جنگ و دفاع‌ از وطن.خط مقدم ثروت‌های خدادادی و به صورت تناقض‌آمیزی خط مقدم فقر و محرومیت.

خوزستان با بحران‌های انباشته شده زیادی روبرو است. با توجه به‌ ظرفیت‌های استان، هیچ استانی به اندازه خوزستان مشکلات و مسائل حل نشده ندارد. از بیکاری گسترده جوانان این استان تا مشکلات آب آشامیدنی و فقر و محرومیت گسترده در سراسر استان.

متاسفانه دولت‌ها از نجابت مردم صبور خوزستان سواستفاده کرده‌اند و مطالبات بحق آن ها را نادیده گرفته‌اند.

امروز اگر شهیدان بزرگی همچون جهان‌آرا، دقایقی و… بودند، این وضع اسفبار خوزستان را تحمل نمی‌کردند. نگذاریم خون پاک این شهیدان و حق مردم پایمال شود.در رابطه با مسائل اخیر خوزستان با مقامات عالی‌رتبه کشور صحبت کرده‌ام‌ و درحال پیگیری و رسیدگی هستم.

ولی حل مشکلات عدیده خوزستان نیازمند اراده و عزم ملی است. با رویکرد فعلی چیزی عوض نخواهد شد.

گفتنی است این فرد با که شعارهایی چنین دلبرا سر می‌دهد بیش از ۴۰سال است در این کشور مسئولیت‌های رده‌بالا دارد.