داعش نعمت مطلق برای حاکمیت و علی خامنه ای

 

 

مهرداد شاکری

 

صفحه اینستاگرام سردار قاسم سلیمانی

به دلیل آنچه سالگرد شکست داعش عنوان شده

بخش هایی از سخنان قاسم سلیمانی و رهبر ایران را باز نشر نموده است

قاسم سلیمانی ایجاد داعش را باعث به وجود آمدن

فرصت های زیادی برای جمهوری اسلامی عنوان نموده است

از نگاه اینجانب تاسیس داعش استمرار حاکمیت را تداوم بخشید

قاسم سلیمانی به اسم مبارزه با داعش استمرار دیکتاتوری بشار اسد را هم تداوم بخشید

بخش مالی سپاه قدس توانست میلیاردها دلار به نام مبارزه با داعش به جیب بزند

مخالفان بشار اسد قلع و قمع شدند

به اسم مبارزه با داعش بارها امنیت نداشته امان را بر سرمان کوبیدند

داعش راه نفس کشیدن حاکمیت را فراخ تر نمود

تروریسم تحت حمایت حاکمیت تقویت گردید

گروه های تروریستی جدیدی از طرف سپاه قدس تاسیس گردید

جوانان بی گناه بسیاری به نام دفاع از حرم تکه تکه شدند

تا سلطنت رهبر ایران تداوم داشته باشد

داعش نجات دهنده حاکمیت بود

داعشی که توسط خود حاکمیت ساپورت گردید

تقویت شد

یک دشمن فرضی خونخوار تاسیس شد

تا حاکمیت راه های جدید کشتار و ترور را آزمایش کند

داعش برای حاکمیت نعمت مطلق بود

 

نگام ، ناگفته های ایران ما