دانیل برال ایرانی تبار یهودی مقیم لس انجلس کاندیدای سنای ایالت کالیفرنیا

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ دانیل برال جوان ۲۷ ساله ایرانی تبار یهودی برای انتخابات پیش رو برای سنای ایالت کالیفرنیا خود را از حزب دموکرات کاندید نموده است.

دانیل  با توجه به این که باید با یازده نفر دیگر از همین منطقه رقابت کند که کاندیدای نهایی دموکرات‌ها باشد کار سختی را در پیش دارد. منطقه ای که او از آن کاندید شده است منطقه ۵۰ ، شامل این بخش ها از لس انجلس بزرگ می باشد: اگورا هیلز،  بل ایر، بورلی هیلز ، برنت وود ، هالیوود، هالیوود هیلز غربی، ملیبو ، مید سیتی، میراکل مایل ، پاسیفیک پلیسیدز ، سانتا مونیکا ، توپنگا، وست هالیوود و وست لس آنجلس- باید یادآوری کرد این مناطق بیشترین ایرانیان مقیم لس انجلس را در بر دارند.شما برای ان‌که بتوانید رای دهید. ا- باید عضو حزب دموکرات باشید ۲- در این مناطق زندگی کنید.۳- رای دهنده ثبت نام شده باشید( فقط تا یازدهم ژانویه ۲۰۲۱ فرصت دارید ثبت  نام کنید). رای گیری فقط به صورت پستی از تاریخ ۶ تا ۱۸ ژانویه صورت می‌گیرد و همه برگه های رای گیری باید به تاریخ ۲۷ ژانویه به حوزه رای گیری رسیده باشند. پدر او مارک برال حسابدار  و مادر او خانم سوسن پورات و برادرش مایکل که وکیل دادگاههای امریکاست که هر سه مقیم لس آنجلس می‌باشند.