دختر آبی

به گزارش خبرگزاری نگام، مهدی احمدیان (کارتونیست) در واکنش به خودسوزی دختر آبی این طرح را در صفحه ایسنتاگرام خود منتشر کرده و نوشته است: ما هیچ، ما نگاه! واقعا سحر #دختر_آبی در آتش سوخت، در آتش واقعی، اما تمام زن های این سرزمین دارند میسوزند، در درون، از تعصب های بی مورد، از نگاه های سرزنش آمیز و کالا گونه، از تبعیض های جاهلانه، از قوانین ضد زن، از مسئولان نابخرد!
وقتش نرسیده به خودمون بیایم؟ از طریق همراهی نکردن با موج زن ستیزی؟
یه نگاه به مادرانتان بیندازید، یک نگاه به خواهرانتان بیندازید، یک نگاه به دخترانتان، به همسرانتان.
طرف درست ماجرا بایستید، طرف وجدان، حتی اگر با نرفتن به ورزشگاههای کوفتی!