دختر محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی تصادف کرد و از صحنه تصادف گریخت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ مصطفوی وکیل دادگستری و مدیر کانال وکیل شمیران در یک فایل صوتی فاش کرد:دختر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با من تصادف کرد و ضمن تهدید صحنه را ترک کرد.

وی در این مورد گفت : من ماشین او را دنبال کردم تا بتوانم اما پلیس نگهبان سرکوچه آنها به تحریک پسر آقای واعظی برایم پرونده مزاحمت نوامیس درست کرد و مرا با پیامک به پلیس امنیت تهران احضار کردند

مصطفوی افزود : شش ماه با من رفتاری غیرانسانی داشتند اما هیچ دلجویی و تماسی از طرف آقای واعظی با من گرفته نشد.

وی ادامه داد : شش ماه تلاش کردم تا اثبات کنم مزاحم ناموس کسی نشده ام.

پلیس نگهبان سرکوچه آقای واعظی مرتکب تخلف شده است.

مصطفوی بیان نمود: آقای کریمی مدیر کانال خبرفوری با من تماس میگیرد و پیشنهادهایی می دهد