دختر پناهجوی عربستانی پس از کسب پناهندگی از کانادا به تورنتو رسید

 

نگام ، حقوق بشر _  “رهف محمد القنون”، دختر نوجوان ۱۸ ساله اهل عربستان که مدعی است از سوی خانواده اش مورد اذیت و آزار قرار گرفته است وارد کانادا شد.

 

 

به گزارش سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ، این نوجوان پناهجو در حالی وارد کانادا شد که در زمان اقامتش در تایلند در برابر اخراجش از این کشور مقاومت کرده بود.