درآمدزایی ۵۷ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی از گرانی ۲۰۰ درصدی بنزین در یکسال

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، حدود یکسال از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد اما مشخص نیست دولت چه مقدار از افزایش قیمت بنزین درآمدزایی داشته است. بنابر برآوردهای دولت در آبان ۹۸ با سهمیه‌بندی، پیش‌بینی شده بود میزان مصرف روزانه بنزین سهمیه‌ای به ۶۴ میلیون لیتر برسد که با افزایش ۵۰۰ تومانی به ازای هر لیتر، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید عاید دولت می‌شد.

به گزارش رکنا، همچنین دولت برآورد کرده بود مصرف روزانه بنزین آزاد نیز حدود ۳۰ میلیون لیتر باشد که با افزایش دو هزار تومانی قیمت آن، از این محل نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌شد. به عبارتی دیگر برآوردهای اولیه دولت این بود که بعد از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین روزانه ۹۴ میلیون لیتر بنزین به فروش خواهد رسید و درآمد آن نیز حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف برآوردهای اولیه دولت، با شیوع کرونا و عوامل دیگر، میانگین مصرف بنزین سهمیه‌ای کشور گرچه همان ۶۴ میلیون لیتر بوده، با این حال میانگین مصرف روزانه بنزین آزاد کمتر از ۳۰ میلیون لیتر و حدود ۲۱ میلیون لیتر بوده است. به عبارتی دیگر درآمد دولت از بنزین سهمیه ای طی یکسال اخیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و درآمد دولت از فروش بنزین آزاد نیز ۱۵ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان است. در مجموع برآوردها نشان می‌دهد درآمد دولت از فروش داخلی بنزین حدود ۲۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بوده است.

در ظاهر ممکن است تصور شود درآمد برآورد شده از سوی دولت محقق نشده اما، بررسی ها نشان می دهد با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و همچنین شیوع ویروس کرونا فرصت بی نظیری برای صادرات بنزین برای دولت خلق شده است؛ چنانکه براساس اظهارات رئیس کل گمرک ایران، در ۵ماهه نخست سال ۹۹ دولت بیش از یک میلیارد دلار بنزین ازطریق گمرک ایران به کشور‌های دیگر صادر کرده است.

محاسبات نشان می دهد صادرات یک میلیارد دلاری بنزین در ۵ ماه با لحاظ ۱۵۵ روز، به طور میانگین بیانگر صادرات روزانه حدود ۶ میلیون و ۴۵۲ هزار دلاری بنزین است. با توجه به اینکه هیچ اطلاعاتی از میزان صادرات بنزین در سال گذشته منتشر نشده، حال اگر این رقم را در ۲۱۶ روز (دوره ۷ماهه امسال) ضرب کنیم، ارزش صادرات در ۷ماهه امسال حدود ۱ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار خواهد بود.

همچنین با در نظر گرفتن نرخ دلار در هفت ماهه امسال که رقم آن ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده، رقم احتمالی درآمد دولت از صادرات بنزین نیز نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حساب طبق برآوردها با ۲۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان درآمد از فروش داخلی بنزین و درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی از صادرات آن، برآورد می شود دولت ۵۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده باشد.

قابل ذکر است از این مبلغ، دولت فقط ۳۱ هزار میلیارد تومان آن را برای طرح معیشت به حساب خانوارهای ایرانی واریز می‌کند.