درخواست اصول گرایان از آقای خامنه ای برای نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری

شنیده ها

اصلاح طلبان فاقد نامزد هستند، چون شورای نگهبان چهره های اصلی آنان را نمی پذیرد و چهره های دست پنجم و ششم فقط و فقط موجب آبروریزی بیشتر آنان در انتخابات می شوند.

اگر ابراهیم رئیسی اجازه شرکت نیابد، جنگ قدرت بسیار تماشایی اصول گرایان با یک لشکر از فرماندهان سپاه، باند احمدی نژاد و دیگر گروه هایشان را مردم ناظر خواهند بود.

آنان روی هیچ فردی توافق ندارند.

لذا گروهی از اصول گرایان به آقای خامنه ای فشار می آورند که منع نامزدی ابراهیم رئیسی را بر دارد، چون همه گروه های اصول گرا روی ابراهیم رئیسی اجماع کامل دارند.

ابراهیم رئیسی هم مشتاق ریاست جمهوری است.

انتخابات ریاست جمهوری رقابت میان اصول گرایان با همدیگر است.

می ماند میزان مشارکت مردم سرخورده و ناامید و عصبانی که معلوم نیست آن را چگونه در شرایط کرونایی- انتخابات دستی و در یک روز- حل خواهند کرد.

✍️ دیدگاه شما 🙏