درخواست وزیر نیرو برای گران شدن برق و گاز / آیا با این طرح ، او شانسی برای نامزدی ریاست جمهوری دارد ؟

رضا اردکانیان رسماً پیشنهاد افزایش قیمت برق را در دولت مطرح کرده است.

یک منبع آگاه گفت وزیر نیرو رسماً پیشنهاد افزایش قیمت برق را در دولت داده است و اعلام کرده اگر قیمت برق ارزان بماند نمی‌توانیم مصرفمان را کنترل کنیم برای همین بهتر است در همین چند ماه پایانی دولت قیمت برق را گران کنیم تا بتوانیم مصرف آن را مدیریت کنیم.

وی همچنین پیشنهاد داده بهتر است در همین سال ۹۹ قیمت گاز نیز بالا رود تا مصرف گاز در بخش خانگی کاهش یابد.

جالب آن که رضا اردکانیان یکی از افراد مطرح برای نامزدی ریاست جمهوری آینده است ، یا با این طرح ، او شانسی برای نامزدی ریاست جمهوری دارد ؟