درخواست کمک سعید جلیلی از مردم برای پرداخت بدهی ۱۵۰ میلیون تومانی‌اش

شنیده ها

ظاهرا پس از انصراف جلیلی از نامزدی در انتخابات، ستاد مرکزی تبلیغات وی به جمع‌بندی مالی جهت تسویه حساب و پرداخت بدهی های خود اقدام نموده است.

برای این ستاد بعد از بررسی بیشتر مشخص شد که حدود «۱۵۰ میلیون تومان» بدهی از اشخاص حقیقی ایجاد شده است.

یاران جلیلی در همین راستا از مردم خواسته‌اند تا با «پرداخت اندک اندک این هزینه» یاری‌گر آنها باشند.