دردسر محتمل ایران به علت زندانی کردن نازنین زاغری

 

سهراب سهیلی 

 

سفر وزیر امور خارجه انگلیس به ایران این نوید را داد

که انگلستان در برابر امریکا می ایستد؛

انگلیسی ها از برجام حمایت می کنند.

اما بازداشت دو تابعیتی ها از جمله نازنین زاغری

می تواند عواقب بسیار بدی برای حاکمیت داشته باشد.

جرمی هانت به ایران هشدار داده است که بریتانیا نمی تواند

در مقابل همه رفتارهای ایران سر خم کند.

او ادامه داد که حاکمیت جمهوری اسلامی نمی تواند از زیر این مساله شانه خالی کند،

ایرانی ها باید بدانند که این وضعیت قابل تحمل نیست.

حالا حاکمیت با یک وضعیت دوگانه مواجه است.

از یک طرف نمی تواند نازنین زاغری را آزاد کند

زیرا او به جرم جاسوسی زندانی شده است؛

جاسوسی جرمی سنگین است.

و آزادی نازنین زاغری این شهروند ایرانی تبار بریتانیا نشان دهنده این خواهد بود

که حاکمیت از ترس از دست دادن حمایت انگلیس نازنین زاغری را آزاد کرده است.

از طرف دیگر اگر این شهروند انگلیسی زندانی آزاد نشود،

تبعات بسیار بدی در انتطار حاکمیت خواهد بود.

این تنها بخشی از پیچیدگی و تضاد رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.

حمایت اروپا از ایران مشروط به شروط بسیاری است

که ایران را در وضعیت چندگانه قرار میدهد.

وضعیت هایی که از یک طرف با حیثیت حاکمیت گره خورده است

و از طرف دیگر حکم آزادی آنها را دارد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما