درگیری ایران و روسیه در سوریه

مهرداد شاکری


در حالی که اوضاع ایران در منطقه و در داخل و خارج از کشور در همه ابعاد روز بروز وخیم تر و بحرانی تر می شود و آینده روشنی در انتظار ایران نیست و امریکا سعی در زمین گیر کردن ایران در همه ابعاد دارد خبرهای رسیده از سوریه حکایت از بروز یک فاجعه تازه دارد
درگیری سنگین نظامی بین ایران و روسیه در سوریه خبری است که در حال انتشار و تکذیب است اما اگر این خبر واقعی باشد فاتحه ایران در سوریه خوانده است و سپاه چاره ای جز بازگشت فوری به کشور ندارد