درگیری خونین مرزبانی سپاه با سوخت بران بلوچ

شنیده ها حاکی از آن است که درگیری نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران با سوخت بران بلوچ، منجر به کشته و زخمی شدن چندین تن در نقطه صفر مرزی سراوان شده است.

سپاه پاسداران با بستن و حفر چاله های بزرگ در نقاط صفر مرزی از تردد سوخت بران بلوچ ممانعت کرده که با اعتراض آنها مواجه شده است.

خانواده سوخت بران بلوچ کشته و زخمی شده در مقابل بیمارستان رازی شهر سراوان تجمع کرده اند.

شماری از سوخت بران با حضور در مقابل پایگاه سپاه خواستار بازگشایی مرز و اجازه تردد به سوخت بران شدند که با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران مواجه شدند.

به علت قطعی و اختلال اینترنت شهرستان سراوان ارتباط با این شهرستان با مشکل مواجه شده است.

✍️ دیدگاه شما 🙏