درگیری در ستاد سعید محمد

شنیده ها

اخیرا یکی از فعالان ستاد انتخاباتی «سعید محمد» در محفلی خصوصی با پرده برداشتن از بروز اختلاف و درگیری در ستاد وی عنوان داشته است: اختلافات بین اعضای ستاد شکل تازه‌ای به خود گرفته است و درگیری‌های لفظی با تکرار بیشتری در حال رخ دادن هستند.

این عضو ستاد انتخاباتی محمد همچنین از قصد وی برای ادامه دادن فعالیت‌های انتخاباتی‌اش تا آخرین روز مناظره‌های انتخاباتی خبر داده است.