درگیری معصومه ابتکار با عوامل پخش برنامه سلام صبح‌ بخیر

معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس جمهور دیروز در برنامه سلام صبح‌ بخیر شبکه ۳ حاضر می‌شود اما این حضور به دلیل برخورد نامناسب عوامل این برنامه ناتمام می‌ماند.

ظاهرا بی برنامگی حاکم بر صدا و سیما و مدیریت فشل آن باعث معطلی بیش از حد خانم ابتکار قبل از شروع برنامه بوده به گونه ای که برخی از برنامه های از پیش تعیین شده خانم ابتکار به هم خورده است و عوامل برنامه نیز به جای عذرخواهی از رفتارهای نامناسب پیش آمده نه تنها عذرخواهی نکردند بلکه رفتار نامناسبی با وی انجام داده اند.

خانم ابتکار که روز خود را از دست رفته می بیند و علی رغم معطلی بیش از حد ، شرایط برای حضور او در برنامه میسر نمی شود تصمیم به ترک صدا و سیما می گیرد که مدیران برنامه با مشاهده تصمیم قطعی خانم ابتکار برای ترک استودیو ، به دست و پا افتاده ، و علیرغم پادرمیانی‌ها ، خانم ابتکار نهایتا حاضر نمی‌شود که در برنامه حضور پیدا کند و استودیو را ترک می‌کند.