در استان کرمان ۱۳هزار و ۵۰۰ مهندس کشاورزی بیکارند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، محمدجوادفدایی، استاندار کرمان گفت که در استان کرمان ۱۳هزار و ۵۰۰ مهندس کشاورزی بیکار داریم در حالی که در جهاد کشاورزی فقط هزار و ۵۰۰ نفر شاغل هستند.

فدایی در دیدار با رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشوربا تاکید براینکه «استان کرمان به لحاظ بیکاری از متوسط کشور بالاتر است» گفت: «در استان کرمان ۱۳ هزار و ۵۰۰ مهندس کشاورزی بیکار داریم در حالی که در جهاد کشاورزی فقط هزار و ۵۰۰ نفر شاغل هستند.»

استاندار کرمان از بیکاری به‌عنوان معضل این استان یاد کرد و گفت: «باید دانش و حرفه را از هم جدا کنیم به‌طوری که دانش فقط برای علم و حرفه آموزی برای کار و اشتغال در جامعه باشد که این مساله نیازمند فرهنگ‌سازی است.»