در انتخابات شورای تهران، ورزشی‌ها که ثبت نام کرده بودند همگی تارومار شدند

شنیده ها

کسی از رتبه ۸۰ بالاتر نیامد. هیچکدام در پایتخت، حتی به ۱۰ هزار رای نرسید.

بهنام ابوالقاسم‌پور هشتادم شده. مجید صدری که با رانت به پرسپولیس تحمیل شد …کارنامه رفوزه را دریافت کرد.

عباس جدیدی در چهارمین دوره ۱۱۸ هزار رای آورده و انتخاب شده بود.

دوره قبل با ۵۶ هزار رای انتخاب نشد و این بار با سقوط تاریخی، فقط ۴۴۸۰ رای آورد.

حمید سجادی معاون سابق وزارت ۳۱۳۴ رای. غلامحسن زمان‌آبادی ۲۵۸۱ رای و مهدی محمدنبی با وجود سالها تبلیغات سایت ورزش سه، از او هم کمتر.

علی اشکانی با نقره کشتی فرنگی جهان فقط ۹۵۸ رای آورد. محمد ستارپور با برنز بوکس آسیا، ناک اوت شد و با ۳۵۴ رای، به رده ۹۶۳ سقوط کرد.