در بحبوبه بحران اقتصادی سپاه شهر موشکی زیر زمینی می سازد

مهرداد شاکری

در حالی که وضعیت اقتصادی کشور روزبروز در حال بحرانی تر شدن می باشد و دولت از کسری بودجه و کمبود بودجه برای حل بحران های مختلف خبر می دهد اما به نظر می رسد در اردوگاه سپاه خبری از کمبود بودجه نیست یا بهتر است بگویم همه منابع کشور در اختیار سپاه قرار گرفته است
ساخِت شعرهای زیرزمینی موشکی سپاه با صرف میلیاردها دلار سرمایه در گوشه گوشه ایران ادامه دارد و این بار استان خوزستان شاهد تاسیس و ساخت یک شهر زیرزمینی موشکی دیگر می باشد
سپاه همچنان در حال ظلم کردن است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام