در جدال لفظی دیروز در جلسه غیرعلنی مجلس چه گذشت؟!

درجلسه غیر علنی دیروز مجلس که بابت «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» برگزار شده بود میان موافقان و مخالفان جدال لفظی تندی صورت گرفت.

مخالفان توافق دولت با آژانس انرژی اتمی ؛ نبویان، نظام الدین موسوی، قدوسی، زاهدی، عباس زاده، خضریان و پژمانفر بودند.

در مقابل نیز موافقان توافق دولت با آژانس انرژی اتمی افرادی چون قالیباف، زاکانی، مالک شریعتی، محسن پیرهادی و روح الله نجابت قرار داشتند.

در ادامه جلسه جدل به میان طرفداران و مخالفان توافق ددلت با سازمان انرژی اتمی با آژانس کشیده شد و سیدنظام موسوی خطاب به قالیباف و زاکانی گفت که شما ماله کشی دولت هستید!

زاکانی رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز در جواب گفت «اقدام دولت کاملا درست است و مخالفان آن تندروهایی هستند که درک درستی از شرایط ندارند.»

علیرضا زاکانی بعد از رای نمایندگان مجلس به اجرای کامل قانون مجلس، در مصاحبه‌ای نظر خود را تغییر داد.

گفته می‌شود بعد از نزدیک شدن زاکانی به رئیس مجلس، اختلاف او با سیدنظام‌الدین موسوی افزایش یافته است.

زاکانی در ابتدای مجلس یازدهم، منتقد جدی قالیباف بود.

✍️ دیدگاه شما 🙏