در دیدار اخیر رئیسی با رهبری چه گذشت؟! / گویا حضور رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تقریبا قطعی شده است

کسب تکلیف ابراهیم رئیسی از رهبری برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

سید ابراهیم رئیسی، بعد از درخواست ها و صحبت هایی که با او از طرف افراد و گروه های مختلف اصولگرا جهت حضور درانتخابات ریاست جمهوری شده، تصمیم گرفته در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کاندیدا شود.

رئیسی چند روز پیش در جلسه ای که به دیدار رهبری رفته ، نظر وی را پیرامون حضورش در انتخابات ۱۴۰۰ پرسیده است.

رهبری هم گفته است : خودتان می دانید که من در این زمینه نفیا و اثباتا اظهار نظری نمی کنم ولی هر جور خودتان صلاح می دانید.

سید ابراهیم رئیسی این سخن رهبری را به معنای عدم مخالفت وی با حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قلمداد کرده است لذا به تازگی بعضی جلسات انتخاباتی خود را آغاز کرده است.

رئیسی همچنین جانشین خود را برای جایگاه ریاست قوه قضاییه انتخابات کرده است که در صورت قطعیت حضورش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، او را به رهبری پیشنهاد خواهد کرد.