در سوگ کارون

 

 

مهین دخت ایرانی 

 

چرا خوزستان؟؟؟
چرا کارون ؟؟؟؟
مگر خون دل های خورده شده در طی این چندسال از زمان انقلاب و شروع جنگ و تبعات و بیچارگی های بعداز آن کم مان بود؟؟
مگر نفت وگاز که برای تامین ورشد و توسعه و آبادانی کشور از این استان زر خیز می رود و خرج بزک دوزک شهرهای بالاتر وپایتخت نشینان انقلابی های دیروز و متمولان امروز می شود کم تان بود که حال به کارون زیبای مان نیز رحم نکردید
چرا ،؟؟؟؟
چرا؟؟
بازهم بگوییم ازماست که برماست
چهل سال خاموشی و زجر و درد و زخم و بخیه و شهادت
چهل سال خرابی ها وویرانی های مانده برگرده ی ابادان و خرمشهر
چهل سال بیچارگی های مردم حاشیه ی اهواز
ملاثانی و گاومیش آباد و کوت عبدالله وووو
اعدام بی سابقه ی جوانان و مردان عرب در اهواز
درطی این سال ها تارعب و وحشت در دلشان بیفکنیدمبادا با قیام شیوخ مواجه شوید

بازهم دمتان گرم می گوییم ازماست که برماست
آری ما مردم اهواز اگر پای صندوق های ریا و دروغ و معاملات شما نمی آمدیم الان نمایندگان نالایق و بی کفایتی نداشته ایم ..
اف نه بر شما باد ..بلکه بر درایت های نداشته ی ما باد
بر عملکرد های خود حیرانیم
و دراین حیرانی حال طفل اشک مان درکارون قربانی می کنیم
برسر مرده گریستن دیگر چه فایده ؟،،
که چه خوش گفته اند
شو تاقیامت اید زاری کن
کی مرده را به زاری بازآری

زبان زبان درد است و ملت ملتی دردمند
خدانکند کسی دردمند شود
خدانکند کسی مظلوم واقع شود
خدا نکند کسی یتیم شود
که گرد وخاک های فراموشی بر سرش می بارد
وسرب و گلوله و اتش قرین زندگانی اش
حوادث اهواز را ورق بزنید
باز با ندای هل من ناصر ینصرنی ..چه اعتقادهای سبزی که درسوریه سرخ نشد؟،
و بعنوان مدافعان حرم ..حریم خانواده ها درغم وماتم
چ کرده اید برای خانواده های شهدای جنگ تحمیلی
که حال برای خانواده های شهدای مدافع حرم انجام دهید؟،
جزغاله شدن چندین جوان در کافه
انفجارهای مهیب گاز ..
تصادفات راهیان نور
و این ترور اخیر سربازان در رژه
که کاملا مشکوک و غیر قابل باور است
هنوز هست و بیش از اینها هم هست
حال مجوز نمی دهند
چه کسی باید مجوز بدهد ؟،
تابرسر گور کارون به عزا بنشینیم
ماخوب عزادارانی هستیم
باورکنید با غم عجین شده ایم .‌‌
محوز بدهید چنان ضجه ای میزنیم که باورتان نشود
که این صحنه ی عزای علقمه است یا کارون؟،،
سیاه مان را برتن کرده ایم نه برای کارون برای مرگ انسانیت
برای مرگ محیط زیست مان
برای اکوسیستمی که در نابودی قرار دارد
سیاه پوشیدیم برای روسیاهی نمایندگان نالایق ..
استاندار خود فروخته
فرماندار وشهردار
برای همه ی کسانی که مسئول اند دراین قضیه
و ورایت و کفایت های لازم را ندارند
برای خودمان سیاه می پوشیم
ما که خوب بلد شدیم بهتراز شما نقش مردگان را بازی کنیم
بهتر از آنچه به بازی گرفته شده ایم

فرزندان همین مرزو بوم ایم برادران و پدران ومادران ما با صدای لای لای همین کارون بزرگ مان کرده اند
یادمان نمی رود
روزی بود روزگاری.‌‌
دراین کشور استانی بود
وکارونی
فاتحه مع الصلوات