در مذهب رئیسی و اصولگرایان هدف وسیله را توجیه می‌کند!

✍️ رحمت‌الله بیگدلی

اصولگرایان و رئیسی رفتن زنان‌ را به استادیوم در دولت اصلاحات گناه نابخشودنی می‌‌نامند، اما رئیسی در ستاد خود گروه زنان موتورسوار راه می‌اندازد!

اصولگرایان و رئیسی دعای ربنای شجریان را تحمل نمی‌کنند، اما‌ تتلو را معیار حق و باطل معرفی می‌کنند و رئیسی تتلو‌ را در کنار خود می‌نشاند و به او دخیل می‌بندد!

احمد علم‌الهدی پدرزن رئیسی بدحجابی را بدتر از مال حرام خوردن می‌داند، اما در ستاد دامادش ابراهیم رئیسی از زنان بدحجاب استفاده می‌کند!

اصولگرایان برای استاندار اهل سنت در دولت اصلاحات کفن می‌پوشند، اما رئیسی وعده وزیر اهل سنت می‌دهد تا با تطمیع و … رای اهل سنت را که اعتقادی به آنان ندارند برباید!

نتیجه: در مذهب رئیسی و اصولگرایان هدف وسیله را توجیه می‌کند!