در هیچ یک از ملاقات های رسمی ظریف در عراق به جز دیدار با رئیس منطقه کردستان عراق ، پرچم ایران کنار پرچم عراق قرار نگرفت

در سفر جوادظریف وزیرامورخارجه ایران به عراق و در دیدار بارهبران سیاسی این کشور اعم از برهم صالح رئیس جمهور ، الکاظمی نخست وزیر و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق هیچ خبری از پرچم جمهوری اسلامی در کنار پرچم عراق نبود.

تنها در دیدار با بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق پرچم ایران در کنار پرچم عراق و کردستان قرار گرفت.