در وزارت بهداشت چه خبر است ؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

شنیده ها حاکیست «ا.م» که حواشی ایجاد شده در شرکت میکرو بیومد کره جنوبی (تولید کننده کیت های تشخیص کرونا) و پروژه آزمایشگاه سیار بسیج جامعه پزشکی منجر به برکناری وی از ریاست بسیج جامعه پزشکی شده بود، متاسفانه با لابی های گسترده و در خلاء به وجود آمده به واسطه تغییرات مدیریتی نهادهای نظارتی دولت جدید،قرار است در یکی از پست های کلیدی وزارت بهداشت منصوب شود.

قابل ذکر است اخیرا نیز حکمی در این وزارتخانه برای فردی با عنوان عضو هیات علمی صادر شده که اساسا این فرد هیچ گونه ارتباط استخدامی و عضویت در هیات علمی ندارد.

انتظار می رود پیش از ایجاد حاشیه های این چنینی و نا امیدی مردم از فساد ستیزی دولت سیزدهم ، مسئولین امر در انتصابات وزارت بهداشت دقت بیشتری نمایند.