دزدان دریایی مدرن

مهرداد شاکری

نیروهای سپاه ایران یک نفت کش کوچک را در آبهای ساحلی ایران توقیف کرده اند
خلیج فارس یکی از آبراهای مهم و حیاتی در جهان می باشد که امنیت لازمه اول آن می باشد
نبود امنیت در خلیج فارس و دریای عمان امنیت جهانی را به خطر خواهد انداخت
اما ربایش نفت کش ها از طرف دولت ها و کشورها دزدی دریایی را به شکلی مدرن به نمایش می گذارد
از این پس باید شاهد این دزدی های مدرن از طرف نیروهای نظامی در آبهای بین المللی باشیم و امنیت جهانی را در مخاطره ببینیم