دستمزدهای معوقه از محورهای مهم اعتراضات کارگری طی هفته گذشته بود

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدستمزدهای معوقه از محورهای مهم اعتراضات کارگری طی هفته گذشته بود

 

گوشه ای از اعتراضات کارگران مربوط به حقوق معوقه در طول هفته گذشته

▪️کارکنان و کارگران نگهداری راه آهن زاگرس، در شهرستان اندیمشک در اعتراض به ٣ ماه حقوق معوقه،
▪️کارگران و کارکنان پروژه آیسان تبریز در اعتراض به ۷ ماه حقوق معوقه،
▪️کارگران شهرداری توحید در شهرستان چرداول استان ایلام دراعتراض به ۵ ماه حقوق معوقه
▪️کارگران شهرداری آبژدان اندیکا در استان خوزستان، در اعتراض به ۹ ماه حقوق معوقه،
▪️کارگران نیروهای تراورس ایستگاه احمدآباد در هرمزگان در اعتراض به ۴ ماه حقوق معوقه و
▪️کارگران کارخانه سیمان صوفیان در اعتراض به ٣ ماه حقوق معوقه،دست به تجمع و اعتصاب زده اند.

خبرهای کارگری نشان می دهد که اغلب اعتراضات مربوط به دستمزدهای معوقه در واحدهای کوچک به شکل قطعی حل نمی شود و با انواع وعده ها، پرداخت علل الحساب، تسویه بخشی از بدهی، همچنین اخراج کارگران و برخوردهای امنیتی و قضایی و پرونده سازی، با مطالبه دریافت مزد کارگران برخورد می شود.

جمع بندی اعتراضات سالانه کارگری در حوزه دستمزدهای معوقه حاکی از آن است که دستمزد معوقه به یک مشکل مزمن در شاخه های اصلی تولید در کشور تبدیل شده که همچنان فراگیرتر می شود و بخش بیشتری از مزد و حقوق بگیران را دربرمی گیرد. این در حالی است که به خاطر پراکندگی و خرد بودن واحدها، برون سپاری ها، تنوع شاخه های کار و صنوف گرفتار مزدهای معوقه، همچنین فقدان وحدت مستقل اتحادیه ای، سازمان دهی مطالباتی بر محور محیط کار در حد استثنا باقی مانده است. در عین حال سازمان مستقل سراسری کارگران کشور هم وجود ندارد که بتواند چتر حفاظتی برای مطالبه گری واحدهای کوچک و پراکنده در حوزه دستمزدهای معوقه فراهم کند. همچنین قدرت مستقل رسانه ای موثری که بتواند تا حدودی خلا ناشی از همین چتر حفاظتی را هم در حوزه پوشش مطالبات این بخش از مزد و حقوق بگیران پرکند، وجود ندارد.