دستور احداث بازداشتگاه های مخفی توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به استان ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که وزارت اطلاعات به ادارات کل اطلاعات استان های سراسر کشور دستور داده تا نسبت به مکان یابی و احداث بازداشت گاه های مخفی در مراکز استان ها اقدام نمایند.

سازمان اطلاعات سپاه هم دستور مشابهی به زیر مجموعه های استانی و شهرستانی خود صادر کرده است.

پیش تر هم خبر رسیده بود پس از دهه فجر تا ایام انتخابات ، برخورد با فعالان سیاسی مدنی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.

نهادهای امنیتی هم چنین از قوه قضائیه درخواست نموده بودند که به قضات سراسر کشور ابلاغ شود که دست آن ها را در برخورد با فعالان سیاسی مدنی باز بگذارند.