دستور ایران به حماس، گروگانگیری اتباع اسراییل

مهرداد شاکری

در سفر سران حماس به ایران و دیدار آنان با رهبر ایران و سران دستگاه های امنیتی ، ایران استراتژی جدیدی را برای حماس تعریف نموده است
ایران ضمن افزایش دوبرابری بودجه حماس و پرداخت نقدی یکصد میلیون دلار به آنان طی این سفر از آنان خواسته است تا گردان های ویژه ای را با استفاده از نیروهای عملیاتی خود برای ربودن شهروندان و اتباع اسراییل در عمق اسراییل تاسیس نمایند و با ربایش مردم اسراییل امکان معامله های بزرگ را برای ایران فراهم بیاورند
نیروهای حماس به عنوان نماینده های ایران گروگانگیری اسراییلی ها را طی دوره جدید فعالیت های مخرب خود در منطقه در دستور کار خود قرار داده اند.
حماس تبدیل به آلت دست جمهوری اسلامی در پیاده کردن اهداف پلید خود در منطقه گردیده و میلیون ها دلار پول مردم ایران به راحتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت