دستور برخورد با عوامل کانال تلگرامی وابسته به بخش امنیتی سپاه توسط سعید محمد

در جلسه روز جمعه سعید محمد با مسئولان کمپین انتخاباتی اش وی با انتقاد از مشی کانال تلگرامی موسوم خیانت خواص، دست اندرکاران این کانال را دوستان نادان خطاب کرده است که با تندروی های خود باعث ایجاد اختلاف میان نیروهای انقلابی شده است.

همچنین در این جلسه یکی از حضار اشاره ای به سوابق گردانندان اصلی این کانال کرده است.

همچنین در پایان سعید محمد خواستار پیگیری و برخورد با عوامل این کانال شده است.

این کانال با هدایت برخی از سرداران سپاه و تحت حمایت و نظر یکی از بخش های امنیتی سپاه اداره می شود.