دستور روحانی به آشنا برای تمرکز تمام وقت بر انتخابات ۱۴۰۰

حسن روحانی از حسام الدین آشنا مشاور امور فرهنگی خود خواسته از سمت خود استعفا دهد و برای فعال سازی ستاد ویژه انتخابات ۱۴۰۰ برنامه ریزی و اقدام کند.

شنیده شده برنامه ریزی دولت برای انتخابات ۱۴۰۰ از تخریب شدید نامزدهای غیرهمسو شروع می‌شود تا در نهایت به یک نامزد معتدل ختم شود.

گفته شده اتاق فکر امنیتی دولت اقدام به جمع آوری پرونده و اسناد علیه ۴۰نامزد محتمل ریاست جمهوری کرده تا سربزنگاه عملیات رسانه ای برای آنها تعریف کند.