دستور روحانی به زنگنه برای رساندن سقف فروش نفت به روزانه دو میلیون بشکه جهت تاثیرگذاری بر نرخ دلار و تورم

شنیده شده رئیس جمهور به وزیر نفت و برخی از مسئولین دولتی دستور داده که هر طور شده باید ظرفیت فروش دو میلیون بشکه نفت در ماه های آتی و ماه های اولیه سال بعد فراهم شود.

بر اساس این دستور اجرایی بایستی فروش نفت کاملا بالا رفته و همچنین دلار در ماه های آتی و ماه های منتهی به پایان دولت به ١۵ هزارتومان برسد.

روحانی بسیار اصرار دارد که دولت او باید پایان خوشی داشته و ماه های پیش رو در کنار فروش نفت و پایین آوردن قیمت ارز ،بازار کنترل شده، قیمت برخی اجناس حتی الامکان کاهش یافته ،تورم مهار شده و وفور و کنترل قیمت کالاها در بازار حاصل شود.