دستگیری مال‌خر گوشی‌های سرقتی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، مالخر ۳۰۰۰ هزار گوشی‌ سرقتی یکشنبه ۶ مردادماه در محله هاشمی تهران دستگیر شد.

ادامه تصاویر / منبع خبرگزاری ایسنا

دستگیری مالخر گوشی‌های سرقتی
دستگیری مالخر گوشی‌های سرقتی
دستگیری مالخر گوشی‌های سرقتی
دستگیری مالخر گوشی‌های سرقتی
دستگیری مالخر گوشی‌های سرقتی
دستگیری مالخر گوشی‌های سرقتی