دستگیری یک معاون دیگر قالیباف

مهران فرجی

حمیدرضا حیدریان، مدیرعامل سازمان املاک شهرداری تهران در دوره قالیباف بازداشت شده. تاجایی که می‌دانم اتهامات او همکاری با ‎عیسی شریفی، قائم مقام شهردار در دوره قالیباف و یکی از معاونان ‎قالیباف است که از قضا هنوز معاون شهردار است و با سفارش ح.خ به ‎حناچی، در شهرداری مانده است.

‏یکی از اتهامات حیدریان شراکت در فسادی چند ده میلیاردی است. حیدریان، شریفی و آن معاون ‎شهردار که ظاهرا در آستانه بازداشت قرار دارد، از فردی مورد اعتمادشان در خارج از مجموعه شهرداری می‌خواهند یک ملک را به ارزش ۴۰میلیارد تومان از ستاد اجرایی فرمان امام خریداری کند.

‏سپس سازمان املاک شهرداری با دستور حیدریان، این ملک را چند ده میلیارد گرانتر، از آن فرد می‌خرد. مبلغ اضافه، بین آن فرد، حیدریان، شریفی و معاون وقت شهردار که هنوز هم معاون شهردار است تقسیم می‌شود.

م‏طلع شدم که دادستانی تهران به آقای حناچی گفته معاونش را برکنار کند تا بعد از برکناری، بازداشت شود و اعلام شده اگر برکنار نشود نیز، در دفتر کارش بازداشت خواهد شد. البته شنیده‌ام که یکی از بزرگان از حناچی خواسته فعلا مقاومت کند.

‏و دلیل بازداشت نشدن این فرد در پرونده ‎فساد کلان عیسی شریفی نیز، سفارش‌ها و حمایت‌های آن شخصیت بوده است.